Palvelut

Rikosoikeus

 • rikoksesta epäillyn puolustaminen
 • rikoksen uhrin avustaminen ja oikeus korvauksiin
 • erikoisosaamisalueena seksuaalirikosten uhrit

Lapsioikeus

 • lasten huolto, tapaamisoikeus, asuminen ja elatus
 • tapaamissopimuksen täytäntöönpano
 • huostaanotto

Lähestymiskielto

 • lähestymiskiellon hakijan avustaminen rikoksen, rikoksen uhan tai häirinnän torjumiseksi (perusmuotoinen, laajennettu, perheen sisäinen)
 • vastaajan avustaminen

Perhe- ja perintöoikeus

 • avoero, avioero
 • avioehtosopimus, ositus, omaisuuden erottelu
 • testamentti
 • edunvalvontavaltuutus, hoitotahto
 • perunkirjoitus
 • perinnönjako

Riidan ratkaisu

 • huoneenvuokra, häätö
 • vahingonkorvaus
 • työsuhde
 • velkomus

Muut asiat

 • oleskeluluvat
 • muutoksenhaku hallinto-oikeus/KHO
 • julkinen kaupanvahvistaja